Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

Naziv donatora

Ministarstvo pravde Republike Srbije

Rok za prijavu na konkurs

15.03.2023

do 12 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Pojedinci
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

ukupan iznos programa 500 miliona RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju svi nosioci projekata(fizička lica, pravna lica, organi, organizacije, javne ustanove, preduzetnici, udruženja, fondovi, humanitarne organizacije)kojima se ostvaruje javni interes u oblasti zdravstva, kulture, prosvete, humanitarnog rada i sl. koji će se realizovati u 2023. godini. Informacije povodom Javnog konkursa mogu se dobiti putem telefona:011/3620639(lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu jeMilan Popović), svakog radnog dana od 10 do 13 časova ili na e-mail adresu: oportunitet@mpravde.gov.rs

Kako se aplicira?

Prijave na Javni konkurs podnose se u pisanom obliku, neposredno ili poštom preporučeno, na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina22–26, u zatvorenoj koverti, sa naznakom:„Za učešće na Javnom konkursu za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja”, u roku od 20 dana od dana oglašavanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije”.