Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

Naziv donatora

Ministarstvo pravde Republike Srbije

Rok za prijavu na konkurs

15.03.2023

do 12 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Pojedinci
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

ukupan iznos programa 500 miliona RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju svi nosioci projekata(fizička lica, pravna lica, organi, organizacije, javne ustanove, preduzetnici, udruženja, fondovi, humanitarne organizacije)kojima se ostvaruje javni interes u oblasti zdravstva, kulture, prosvete, humanitarnog rada i sl. koji će se realizovati u 2023. godini. Informacije povodom Javnog konkursa mogu se dobiti putem telefona:011/3620639(lice zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu jeMilan Popović), svakog radnog dana od 10 do 13 časova ili na e-mail adresu: oportunitet@mpravde.gov.rs

Kako se aplicira?

Prijave na Javni konkurs podnose se u pisanom obliku, neposredno ili poštom preporučeno, na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina22–26, u zatvorenoj koverti, sa naznakom:„Za učešće na Javnom konkursu za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja”, u roku od 20 dana od dana oglašavanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije”.