Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni Konkurs Za Finansiranje I Sufinansiranje Programa I Projekata U Oblastima Omladinskog Sektora Koji Su Odobreni Od Strane Evropske Komisije Kroz Erazmus+ Program EU I Programe Prekogranične Saradnje

Naziv donatora

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Rok za prijavu na konkurs

01.08.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

2.500.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Omladinski sektor

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi pod uslovom da su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

Potrebna dokumentacija

Dokumentacija-konkurs.zip

Kako se aplicira?

Na konkurs se obavezno dostavlja sledeća dokumentacija: 1) Popunjena Prijava za konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora − na Obrascu OPK; 2) Predlog programa ili projekta, predlog budžeta i narativni prikaz budžeta (prema modelima koji su sastavni deo ovih smernica); 3) Kopija ugovora i projekta odobrenog od strane međunarodnog donatora (sa budžetom i logičkim okvirom projekta) koju je moguće dostaviti i na engleskom jeziku ukoliko ne postoji ista na srpskom ‒ samo ukoliko se aplicira za cilj 1) konkursa.