Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od interesa za razvoj naučnoistraživačke delatnosti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Rok za prijavu na konkurs

12.06.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe
  • Obrazovne ustanove
  • Pojedinci
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 1.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja podrške

do 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na konkursu imaju registrovane naučnoistraživačke organizacije s teritorije AP Vojvodine, u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima. Projekte izuzetno mogu prijaviti i druge organizacije koje se bave naučnoistraživačkim radom, a prema posebnoj odluci Sekretarijata. U izvođenju projekata mogu učestvovati svi istraživači s teritorije AP Vojvodine. Istraživači moraju imati karton naučnog radnika, kao deo jedinstvene baze podataka istraživača u AP Vojvodini. Istraživački tim mora imati najmanje 3, a najviše 8 realizatora.

Kako se aplicira?

Prijave i potrebna dokumentacija podnose se u zatvorenoj koverti, s naznakom „Prijava za finansiranje kratkoročnih projekata”, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Bulevar Mihajla Pupuna 16, 21101 Novi Sad kao i u elektronskoj formi (u .xlsx formatu) na imejl: kratkorocni@vojvodina.gov.rs.