Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od interesa za razvoj naučnoistraživačke delatnosti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Rok za prijavu na konkurs

12.06.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe
  • Obrazovne ustanove
  • Pojedinci
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 1.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja podrške

do 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na konkursu imaju registrovane naučnoistraživačke organizacije s teritorije AP Vojvodine, u skladu sa Zakonom o nauci i istraživanjima. Projekte izuzetno mogu prijaviti i druge organizacije koje se bave naučnoistraživačkim radom, a prema posebnoj odluci Sekretarijata. U izvođenju projekata mogu učestvovati svi istraživači s teritorije AP Vojvodine. Istraživači moraju imati karton naučnog radnika, kao deo jedinstvene baze podataka istraživača u AP Vojvodini. Istraživački tim mora imati najmanje 3, a najviše 8 realizatora.

Kako se aplicira?

Prijave i potrebna dokumentacija podnose se u zatvorenoj koverti, s naznakom „Prijava za finansiranje kratkoročnih projekata”, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Bulevar Mihajla Pupuna 16, 21101 Novi Sad kao i u elektronskoj formi (u .xlsx formatu) na imejl: kratkorocni@vojvodina.gov.rs.