Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini

Naziv donatora

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok za prijavu na konkurs

28.02.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 1.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja, osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja), upisana u Registar Agencije za privredne registre: - koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije; - čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja; - imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta. Projekat se može realizovati u partnerstvu više udruženja, pri čemu je jedno nosilac i javlja se u ulozi podnosioca i potpisnika ugovora. Obavezna konkursna dokumentacija: 1. Spisak dokumenata koji se dostavlja (Obrazac br. 1); 2. Prijava (Obrazac br. 2); 3. Podaci o projektu (Obrazac br. 3); 4. Biografije lica koja realizuju projekat (Obrazac br. 4); 5. Detaljan opis projekta u skladu sa Smernicama (slobodna forma); 6. Kopiju statuta udruženja i osnivačkog akta udruženja 7. Rešenje iz APR-a i 8. Dokaz o sufinansiranju (ako sufinansiranje postoji) Završni narativni i finansijski izveštaj – Obrazac 5, kao i Konačni izveštaj Excel tabela, dostavlja se po realizaciji projekta, odnosno do 31.01.2023. godine.

Potrebna dokumentacija

Ministarstvo-poljoprivrede.rar

Kako se aplicira?

Obavezna konkursna dokumentacija (potpisana od strane ovlašćenog lica u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i parafirana od strane ovlašćenog lica na svakoj stranici), kao i dodatna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednom primerku u zatvorenoj koverti preporučenim putem poštom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd