Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs za jedinice lokalne samouprave- Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama

Naziv donatora

Vlada Švedske (SIDA)

Rok za prijavu na konkurs

10.09.2019

do 17.00

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

66.000 USD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Lokalna samouprava
  • Finansijski menadžment javnog sektora
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Jačanju partnerstva između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Kriterijumi za prijavu i odabir JLS opisani su u Smernicama za podnosioce prijava koje su, uz ostali prijavni materijal, uključujući i Prijavni obrazac, dostupne na: http://www.undp.org.rs/tenders_new.html pod „Procurement – Calls for Proposals“. JLS svoju prijavu treba da dostave u jednom štampanom primerku i u elektronskoj formi (CD ili USB) putem preporučene pošte ili lično, najkasnije do 10. septembra 2019. godine u 17:00 sati, na sledeću adresu: UNDP Srbija Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama Bulevar Zorana Đinđića 64 11070 Beograd Prijave za učešće koje stignu na druge načine (npr. faksom ili elektronskom poštom) neće biti uzete u razmatranje