Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni Konkurs Za Stimulisanje Različitih Oblika Zapošljavanja, Samozapošljavanja I Preduzetništva Mladih

Naziv donatora

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Rok za prijavu na konkurs

09.04.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

70.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
Ostalo
  • Unapređena zapošljivost i zaposlenost mladih žena i muškaraca

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Program ili projekat može trajati najviše sedam meseci, a najduže do 31. decembra 2019. godine.

Posebni zahtevi donatora

Na konkursu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa ili projekta može učestvovati udruženje mladih, udruženje za mlade ili njihov savez koji je upisan u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi Ministarstvo.

Potrebna dokumentacija

Konkurs-zaposljavanje.zip

Kako se aplicira?

Na konkurs se obavezno dostavlja sledeća dokumentacija: 1) Popunjena Prijava za konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora − na Obrascu OPK; 2) Predlog programa ili projekta, predlog budžeta i narativni prikaz budžeta (prema modelima koji su sastavni deo ovih smernica); Prijavu podnosi lice ovlašćeno za zastupanje nosioca programa ili projekta i odgovorno je za tačnost i istinitost podataka navedenih u Prijavi. Prijava koja ne sadrži sve podatke je nepotpuna i neće biti pregledana i vrednovana. Dopunska dokumentacija: akt o partnerstvu (ukoliko je predviđeno partnerstvo); akreditacija za primenu i unapređenje standarda kvaliteta omladinskog rada ukoliko je udruženje/savez ima; program obuka; kopija ugovora programa ili projekta odobrenog od strane donatora (sa budžetom i logičkim okvirom programa ili projekta) u slučaju kada je predviđeno sufinansiranje programa ili projekta koju je moguće dostaviti i na engleskom jeziku ukoliko ne postoji ista na srpskom; biografije osoba angažovanih na programu ili projektu; biografije osoba angažovanih u direktnom radu sa mladima. Uz završni izveštaj Nosilac programa ili projekta je obavezan da dostavi: (1) liste učesnika obuka i treninga (2) fotokopije izdatih javnih isprava i uverenja ili potvrda. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. Pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na konkurs zainteresovani mogu uputiti Ministarstvu elektronskom poštom na adresu: konkursi.omladina@mos.gov.rs ili na broj: 011/311-33-19.