Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs za sufinanisiranje potprojekta „Multikulturalizam na klik”

Naziv donatora

pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice

Rok za prijavu na konkurs

25.02.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

ukupan iznos programa 700.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Kultura
  • Kultura

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Na javni konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja, asocijacije i drugi subjekti sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Na javnom konkursu se dodeljuju sredstva za organizaciju 8 nagradnih javnih konkursa u skladu sa sledećim uslovima: nagradni konkursi se raspisuju za podnošenje radova na odabrane teme iz oblasti multikulturalizma, tolerancije i očuvanja i promovisanja etničke raznolikosti i kulturnog identiteta nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica Vojvodine; nagradni konkursi su namenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola iz AP Vojvodine, od kojih su 4 namenjena učenicima osnovnih škola a 4 učenicima srednjih škola; nagradni konkursi su javni uz obavezu odabranog korisnika sredstava da pismenim putem (ili putem elektronske pošte) obavesti sve ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini o uslovima i rokovima konkursa; nagradni konkursi moraju biti realizovani u 2022. godini. • Podnosioci prijave na javni konkurs, uz prijavu, obavezno podnose i: detaljno razrađen plan potprojekta i opis aktivnosti; predlog dinamike realizacije aktivnosti u 2022. godini; predlog tema i forme radova koji će biti predmet nagradnih konkursa; predlog nagradnog fonda i forme nagrađivanja; predlog budžeta potprojekta; predlog modela saradnje sa Sekretarijatom u realizaciji potprojekta; zvaničan dokaz o registraciji podnosioca prijave (fotokopija). Podnosilac može podneti samo jednu prijavu na Konkurs; Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;

Kako se aplicira?

Prijave se podnose u jednom primerku, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata; Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 09. Februara 2022. godine u prostorijama Sekretarijata ili na: www.puma.vojvodina.gov.rs Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Pokrajinske vlade) ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice 21000 Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina 16 Sa naznakom: JAVNI KONKURSZA SUFINANISIRANJE POTPROJEKTA"MULTIKULTURALIZAM NA KLIK"