Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2022. godini

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Rok za prijavu na konkurs

01.12.2022

Ko može da aplicira?

  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

ukupan iznos programa 6.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Naučno-stručni skupovi na kojima se ne sopštavaju naučni rezultati mogu biti sufinansirani s najviše 50% od iznosa sredstava koja se dodeljuju onim skupovima na kojima se saopštavaju rezultati originalnih istraživanja. Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju prema sledećim uslovima: - da je doneta odluka Nastavno-naučnog veća, odnosno Naučnog veća ili odgovarajućeg organa naučnoistraživačke organizacije o organizovanju naučno-stručnog skupa, kao i finansijski plan, - da je organizator naučno-stručnog skupa obezbedio operativno-tehničke uslove za organizovanje skupa (odgovarajući prostor, informaciono-tehničku podršku i izvore sredstava kojim se realizuje finansijski plan skupa) - da su konstituisani organizacioni i naučni odbor skupa i - da je prihvaćen program skupa, u kome su navedeni i podaci o imenima autora radova koji će se prezentovati na skupu, nazivu rada, institucije i zemlje iz koje autor dolazi. Prednost u sufinansiranju skupova imaće: međunarodni skupovi, skupovi na kojima se prezentuju rezultati u vezi s realizovanjem regionalnih naučnoistraživačkih projekata koje sufinansira Pokrajinska vlada; interdisciplinarni skupovi; skupovi s više organizatora, skupovi posvećeni prezentaciji i evaluaciji recenziranih naučno-stručnih radova; skupovi za koje je organizator skupa pripremio osnovni materijal za skup – zbornik radova sa skupa ili abstrakt za skup i zbornik radova neposredno posle skupa.

Kako se aplicira?

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ''za naučno-stručne skupove'', na adresu: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Bulevar Mihajla Pupina 16,21101 Novi Sad, u dva primerka, na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs