Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni Konkurs Za Sufinansiranje Programa I Projekata Usmereni Na Unapređenje Prava Nacionalnih Manjina – Nacionalnih Zajednica

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Rok za prijavu na konkurs

15.03.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

31.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Javne nabavke: Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju Zakona o javnim nabavkama, odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće javnih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

Potrebna dokumentacija

prijava_SRB.doc

Kako se aplicira?

• Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata u jednom primerku. • Konkursna dokumentacija može se preuzeti od 25.februara 2019. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs • Uz prijavu se obavezno podnosi : 1. Zvaničan dokaz o registraciji podnosioca prijave (fotokopija); 2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju podnosioca prijave(fotokopija); • Prijave na javni konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini; • Podnosilac prijave kome budu dodeljena sredstva po Javnom konkursu, a ne poseduje račun kod Uprave za trezor, imaće obavezu da u određenom roku isti otvori. Procedura podrazumeva obraćanje nadležnom organu, sa zahtevom za otvaranje pomenutog računa, nakon čega je u obavezi da dokaz o otvaranju računa dostavi Sekretarijatu. • Prijave se podnose: 1. lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu; 2. poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Bulevar Mihaila Pupina 16, 21000 Novi Sad (ZA KONKURS)