Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmerenih na unapređivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2023. godini

Naziv donatora

pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice

Rok za prijavu na konkurs

10.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Kultura
  • Kultura
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • manjinske zajednice

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja podrške

do 9 meseci

Posebni zahtevi donatora

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata u jednom primerku. Prijave na javni konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Na javnom konkursu se dodeljuju sredstva za programe i projekte podnosioca prijave, usmerene na ostvarivanje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, a naročito za: • očuvanje i negovanje jezika, narodnih običaja i starih zanata; • zaštitu i prezentaciju folklornog nasleđa; • stvaranje uslova za razvoj kulture, nauke i umetnosti; • negovanje i podsticanje narodnog stvaralaštva; • predstavljanje kulturnih dobara od izuzetnog značaja; • književno, dramsko, scensko, muzičko i likovno stvaralaštvo,memorijale, festivale, jubilarne manifestacije, umetničke kolonije, kampove kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica; • konferencije, turnire, skupove i slično, kojima se neguju tolerancija i prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica; • negovanje i razvoj amaterizma, gostovanja ansambala; • saradnju s matičnim zemljama i druge oblike saradnje. • projekte koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih. • unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti; Sekretarijat po Konkusu sufinansira isključivo aktivnosti koje se realizuju u periodu od dana raspisivanja konkursa do 31.12.2023. godine.

Potrebna dokumentacija

Prijava.doc

Pravilnik.docx

Konkurs.docx

Kako se aplicira?

Prijave se podnose: 1. lično predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu; 2. poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihaila Pupina 16, 21000 Novi Sad ZA JAVNI KONKURS – SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA USMERENIH NA UNAPREĐIVANjE PRAVA NACIONALNIH MANjINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA U AP VOJVODINI U 2023. GODINI