Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni poziv Swiss pro za projekte i razvoj usluga socijalne zaštite

Naziv donatora

Swiss pro

Rok za prijavu na konkurs

22.05.2020

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do12.100 EUR

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Sprovođenje aktivnosti predviđenih projektima može da traje najviše 12 (dvanaest) meseci a najmanje 10 (deset) meseci od dana potpisivanja ugovora o bespovratnim sredstvima. Međutim, aktivno pružanje usluga socijalne zaštite (USZ) mora trajati najmanje 9 (devet) meseci.

Kako se aplicira?

Podnosilac prijave mora da podnese sledeću prijavnu dokumentaciju na engleskom jeziku: ● Obrazac za podnošenje prijave (Aneks 1) ● Obrazac za prijavu predloga projekta (Aneks 2) ● Detaljni predlog budžeta projekta u vidu tabele (Aneks 3). Napominjemo da iznos svih nabavki iz sredstava Swiss PRO mora da bude iskazan bez PDV-a, te Vas molimo da u skladu sa tim navedete iznose u predlogu budžeta. Molimo Vas da navedete šta očekujete da bude nabavljeno iz sredstava Swiss PRO a šta iz Vašeg doprinosa (npr. sirovine, itd.). Napominjemo da iznosi sredstava koje ćete Vi uložiti u realizaciju projekta moraju da obuhvataju PDV. ● Logički okvir (Aneks 4) ● Plan rada, uključujući strukturu ljudskih i drugih resursa (Aneks 5) ● Sporazum o partnerstvu ili Pismo o nameri zaključenja Sporazuma o partnerstvu u slučaju međuopštinske saradnje ili između JLS (kao vodećeg partnera) i CSR (kao projektnog partnera) ● Dodatna dokumentacija koja može da se dostavi uz prijavu: preporuke, relevantna pisma podrške, dokazi o ranije sprovedenim projektima, i sl.