Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Naziv donatora

MINISTARSTVO PRIVREDE

Rok za prijavu na konkurs

31.12.2019

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

1.000.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Jačanje konkurentnosti privrednih subjekata

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju: 1) pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18) prema finansijskim izveštajima za 2017. godinu, kao i 2) preduzetnici registrovani u APR. Uslov da zadruga koristi sredstva Programa jeste da je zadruga uskladila svoja akta, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i da se podvrgla zadružnoj reviziji u poslednje dve godine.

Kako se aplicira?

Potrebna dokumentacija: 1) popunjen prijavni obrazac – Obrazac broj 1; 2) potpisana izjava - Obrazac broj 2; 3) profaktura ili predugovor (kopija) izdata posle datuma objavljivanja javnog poziva; 4) slika opreme sa profakture/predračuna/predugovora; 5) original ili overena kopija potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio dospele obaveze javnih prihoda, izdata nakon datuma objavljivanja javnog poziv. Na internet stranama Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs, i Razvojne agencije Srbije: www.ras.gov.rs. može se preuzeti neophodna konkursna dokumentacija: Obrazac broj 1, Obrazac broj 2, kao i Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2019. godini, Informacija o načinu sprovođenja Programa, i Informacija o uslovima izabranih banaka i lizing kompanija, u kojima su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom Javnom pozivu.