JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2019. godini

Naziv donatora

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku

Rok za prijavu na konkurs

05.03.2019

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 30.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Populaciona politika

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Potrebna dokumentacija

Obrazac-prijave-2019.docx

Kako se aplicira?

Neophodna dokumentacija koja se obavezno podnosi prilikom prijavljivanja je: 1) pravilno popunjen Obrazac 1 - Prijava za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2019. godini; 2) izvod iz odluke o budžetu JLS sa pozicijom na kojoj su planirana sredstva za sufinansiranje mera populacione politike. Ukoliko sredstva za sufinansiranje nisu planirana u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje mera populacione politike biti obezbeđena odlukom o budžetu JLS u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke; 3) izvod iz odluke o obrazovanju tela koje sprovodi mere populacione politike ili odluke o imenovanju lica zaduženog za sprovođenje mera populacione politike. Tačno popunjen obrazac prijave koji se preuzima na internet strani Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku: www.mdpp.gov.rs i prateća dokumentacija u skladu sa Javnim pozivom dostavlja se preporučenom poštom, na adresu: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku Bulevar Mihajla Pupina 2a, 11000 Beograd. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv - Prijava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave ”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Popunjava se i dostavlja samo jedan obrazac prijave, nezavisno od broja mera koje se realizuju i od toga da li prijavu podnosi jedna JLS ili više JLS iz istog regiona zajednički. Informacije neophodne za učešće na Javnom pozivu i tehničku pomoć prilikom popunjavanja Obrasca 1 podnosioci prijava mogu dobiti na broju telefona Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku: 011/311-27-49 i e-mail: javnipoziv@mdpp.gov.rs