Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2019. godini

Naziv donatora

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku

Rok za prijavu na konkurs

05.03.2019

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 30.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Populaciona politika

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Potrebna dokumentacija

Obrazac-prijave-2019.docx

Kako se aplicira?

Neophodna dokumentacija koja se obavezno podnosi prilikom prijavljivanja je: 1) pravilno popunjen Obrazac 1 - Prijava za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2019. godini; 2) izvod iz odluke o budžetu JLS sa pozicijom na kojoj su planirana sredstva za sufinansiranje mera populacione politike. Ukoliko sredstva za sufinansiranje nisu planirana u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje mera populacione politike biti obezbeđena odlukom o budžetu JLS u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke; 3) izvod iz odluke o obrazovanju tela koje sprovodi mere populacione politike ili odluke o imenovanju lica zaduženog za sprovođenje mera populacione politike. Tačno popunjen obrazac prijave koji se preuzima na internet strani Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku: www.mdpp.gov.rs i prateća dokumentacija u skladu sa Javnim pozivom dostavlja se preporučenom poštom, na adresu: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku Bulevar Mihajla Pupina 2a, 11000 Beograd. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv - Prijava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave ”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Popunjava se i dostavlja samo jedan obrazac prijave, nezavisno od broja mera koje se realizuju i od toga da li prijavu podnosi jedna JLS ili više JLS iz istog regiona zajednički. Informacije neophodne za učešće na Javnom pozivu i tehničku pomoć prilikom popunjavanja Obrasca 1 podnosioci prijava mogu dobiti na broju telefona Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku: 011/311-27-49 i e-mail: javnipoziv@mdpp.gov.rs