Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni Poziv Za Dodelu Sredstava Iz Budžetskog Fonda Za Unapređenje Energetske Efikasnosti

Naziv donatora

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Rok za prijavu na konkurs

02.12.2019

do 15 časova

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Unapređenje energetske efikasnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti sa internet stranici Ministarstva, link: http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php i sadrži: – Kompletan tekst Javnog poziva, – Prilog 1 – Prijavni obrazac, – Prilog 1.1 – Prijavni obrazac za projekte modernizacije javnog osvetljenja, – Prilog 2 – Ctudija tehničko-ekonomske opravdanosti projekta, – Prilog 3 – Izjava o načinu finansiranja, – Prilog 4 – Upitnik za unos podataka u ISEM, – Prilog 5 – Elementi kriterijuma i način bodovanja po kriterijumima za ocenu projekata unapređenja energetske efikasnosti, – Prilog 6 – Kriterijumi minimalne energetske efikasnosti, – Prilog 7 – Uputstvo, – Prilog 8 – OPG obrasci za različite kategorije projekata. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom – „Prijava na Javni poziv Budžetskog fonda JP 12/19– NE OTVARATI. na adresu: Ministarstvo rudarstva i energetike, Nemanjina 22 – 26, 11000 Beograd – Savski Venac, Pak Broj 3306 Na poleđini koverte navesti pun naziv i adresu Podnosioca prijave.