Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni poziv za dodelu sredstava za učestvovanje u realizaciji programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Rok za prijavu na konkurs

15.07.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

600.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća imaju nevladine organizacije koje imaju zaključen Protokol o saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo o programu „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“. Cilj javnog poziva za dodelu sredstava za učestvovanju u realizaciji programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ jeste postizanje čistijeg i zelenijeg ambijenta u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Uslovi za učešće u javnom pozivu: 1. Da je izrađen program „Za čistje i zelenije škole u Vojvdini“; 2. Da je podnosilac prijave regulisao poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2021. godinu; 3. Podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i mesto realizacije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine; 4. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu; 5. Da se plaćanje vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata. Obavezna dokumentacija 1. fotokopiju upisa u registar agencije za privredne registre 2. fotokopija potvrde o poreskom indentifikacionom broju 3. program (potpisan i pečatiran) 4. potvrda nadležne poreske uprave o nepostojanju obaveza iz javnih prihoda za 2021. godinu 5. fotokopija lične karte odgovorne osobe podnosioca prijave 6. fotokopija kartona deponovanih potpisa od Uprave za trezor

Potrebna dokumentacija

javni-poziv-pokret-gorana.docx

Kako se aplicira?

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti poštom, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad s naznakom JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA UČESTVOVANJE U REALIZACIJI PROGRAMA „ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE U VOJVODINI“ ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine (svakog radnog dana od 9 do 14 časova).