Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni poziv za organizacije za podršku poslovanju “Unapredi poslovanje preduzeća”

Naziv donatora

Evropska unija

Rok za prijavu na konkurs

02.02.2022

do 15 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove
  • Privredna društva
  • Preduzetnici
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 20.000 do 50.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Privatizacija, biznis i druge usluge
Ostalo
  • Razvoj zajednica

Geografska pokrivenost

  • Istočna Srbija
  • Južna Srbija
  • Zapadna Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 6 do 9 meseci

Posebni zahtevi donatora

Sve aktivnosti u okviru ovog Poziva treba da budu zasnovane na lokalnim/regionalnim i/ili nacionalnim planovima za razvoj, da se sprovode ciljano i na integrisan način. Poziv se odnosi na: Regionalne razvojne agencije, Poslovne inkubatore, uključujući i “habove”, Klastere, Naučne ili tehnološke parkove, Udruženja koja podržavaju poslovanje preduzeća, Privredne komore, Istraživačke institute i akademske organizacije. Poziv obuhvata sledeće teme: digitalizacija MSPa, ozelenjavanje MSPa i uvođenje cirkularne ekonomije, otpornost MSP, marketing i internacionalizacija MSPa, Standardizacija i finansijski instrumenti.

Kako se aplicira?

Podnosilac prijave treba da podnese sledeće prijavne formulare na engleskom jeziku: − Aplikacioni formular (Aneks A) − Budžet predloga projekta (Aneks B) − Logički okvir (Aneks C) − Izjava o podobnosti aplikanta (Aneks D) − Izjava o podobnosti partnerske organizacije (Aneks E) 18 − Kontrolna lista (Aneks F) − Prateća dokumenta na srpskom jeziku (kao što je navedeno u Aneksu F) Prijave se podnose isključivo putem onlajn obrasca za prijavu na: https://www.euproplus.org.rs/