Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti zaštite porodice, dece i socijalne zaštite

Naziv donatora

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Rok za prijavu na konkurs

21.11.2018

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

5.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Zaštita porodice, dece i socijalna zaštita

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima.

Kako se aplicira?

Dokumentaciju sačinjava: Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta, Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta, Aneks 3 – Narativni budžet i Aneks 4 – Izvršni pregled projekta (dostupni na internet adresi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs i portalu e-uprave www.euprava.gov.rs);Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti: Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26 sa naznakom „ZA KONKURS – NE OTVARATI”. Predlozi projekata dostavljaju se poštom preporučeno, kurirskim putem ili ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom odštampanom primerku koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u.