Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni Poziv Za Podnošenje Predloga Za Dodelu Pokrajinskog Priznanja U Oblasti Ljudskih I Manjinskih Prava – Priznanje ,,LJUDEVIT MIČATEK“

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Rok za prijavu na konkurs

07.10.2019

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

100.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Ljudska i manjinska prava

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Pravo predlaganja kandidata za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti ljudskih i manjinskih prava imaju pravna i fizička lica. Pravo na pokrajinsko priznanje ima fizičko ili pravno lice sa prebivalištem, odnosno sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Kako se aplicira?

1. Formular – predlog za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti ljudskih i manjinskih prava – Priznanje ,,LJUDEVIT MIČATEK“, koje se dodeljuje za izuzetne rezultate postignute u oblasti ljudskih i manjinskih prava – preuzima se sa sajta www.puma.vojvodina.gov.rs, 2. fotokopija lične karte, odnosno očitana lična karta za kandidata koji je fizičko lice, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra za pravno lice, kao dokaz da je kandidat sa prebivalištem, odnosno sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, 3. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u – za pravna lica, 4. dokaz o postignutim rezultatima u oblasti ljudskih i manjinskih prava u 2018. godini, 5. profesionalna biografija i 6. fotokopije NAJZNAČAJNIJIH nagrada i priznanja. Predlozi se dostavljaju poštom preporučeno sa naznakom „Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti ljudskih i manjinskih prava – Priznanje ,,LJUDEVIT MIČATEK“, Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.