Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni Poziv Za Podnošenje Predloga Za Dodelu Pokrajinskog Priznanja U Oblasti Ravnopravnosti Polova-Priznanje“Milica Tomić“

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Rok za prijavu na konkurs

07.10.2019

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

100.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Ravnopravnost polova

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Pravo predlaganja kandidata za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti obrazovanja imaju pravna i fizička lica. Pravo na pokrajinsko priznanje ima fizičko ili pravno lice sa prebivalištem, odnosno sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Kako se aplicira?

Podnosioci predloga obavezno dostavljaju sledeću POTREBNU DOKUMENTACIJU: 1. Formular 2. fotokopiju lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu za kandidata koji je fizičko lice, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra za pravno lice, kao dokaz da je kandidat sa prebivalištem, odnosno sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, 3. fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u – za pravna lica, 4. dokaz o postignutim rezultatima u oblasti ravnopravnpsti polova u 2018. godini, 5. profesionalnu biografiju i 6. fotokopije NAJZNAČAJNIJIH nagrada i priznanja. Predlozi se dostavljaju poštom preporučeno sa naznakom „Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu pokrajinskog priznanja u oblasti ravnopravnosti polova – Priznanje ,,MILICA TOMOĆ“, Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad. Pokrajinsko priznanje u oblasti ravnopravnosti polova – ,,MILICA TOMOĆ“, dodeljuje se 25. novembra 2019. godine.