Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini

Naziv donatora

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok za prijavu na konkurs

04.06.2021

Ko može da aplicira?

  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 200.000 € u dinarskoj protivvrednosti

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Geografska pokrivenost

  • Beograd
  • Istočna Srbija
  • Južna Srbija
  • Vojvodina
  • Zapadna Srbija

Posebni zahtevi donatora

Bespovratna sredstva utvrđuju se u procentualnom iznosu od 50% od vrednosti prihvatljivih troškova, uključujući i pripadajuće poreze i doprinose za predmetnu investiciju, a predviđenih poslovnim planom. Preostali iznos od 50% od ukupne vrednosti prihvatljivih troškova predviđenih poslovnim planom obezbeđuje se na sledeći način: 10% kao sopstveno učešće korisnika i 40% kao kredit poslovnih banaka, sa kojima ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede ima potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Potrebna dokumentacija

Prvi-Javni-poziv-SCAP-21042021.doc

Kako se aplicira?

Popunjen i potpisan obrazac, sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca prijave i napomenom:: „Prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini – Prvi javni poziv”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.