konkurs
istekao

Javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini

Naziv donatora

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok za prijavu na konkurs

04.06.2021

Ko može da konkuriše?

  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 200.000 € u dinarskoj protivvrednosti

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Geografska oblast podrške

  • Beograd
  • Istočna Srbija
  • Južna Srbija
  • Vojvodina
  • Zapadna Srbija

Posebni zahtevi donatora

Bespovratna sredstva utvrđuju se u procentualnom iznosu od 50% od vrednosti prihvatljivih troškova, uključujući i pripadajuće poreze i doprinose za predmetnu investiciju, a predviđenih poslovnim planom. Preostali iznos od 50% od ukupne vrednosti prihvatljivih troškova predviđenih poslovnim planom obezbeđuje se na sledeći način: 10% kao sopstveno učešće korisnika i 40% kao kredit poslovnih banaka, sa kojima ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede ima potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Projektna dokumentacija

Prvi-Javni-poziv-SCAP-21042021.doc

Kako se konkuriše

Popunjen i potpisan obrazac, sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca prijave i napomenom:: „Prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini – Prvi javni poziv”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.