Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni poziv za predloge projekata koji će doprineti integraciji povratnika/ca po osnovu Sporazuma o readmisiji

Naziv donatora

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Rok za prijavu na konkurs

31.10.2022

do 15 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 25.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Geografska pokrivenost

  • Gradovi

Predviđeni period trajanja podrške

do 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Cilj poziva je jačanje podrške socio-ekonomskoj integraciji povratnika u opštini Bujanovac, i gradovima Valjevo i Novi Sad. Predloženi projekti bi trebalo da doprinesu povećanju kvaliteta, i unapređenju uspostavljanja i održivosti socijalnih usluga koje se pružaju građanima i građankama na lokalnom nivou, posebno povratnicima/cama i drugim ranjivim grupama. Finansijskim sredstvima (grantom) koji se dodeljuju u okviru ovog Javnog poziva mogu se finansirati administrativni troškovi, troškovi prevoza osoblja i troškovi osoblja u iznosu od 30% od ukupnog zahtevanog iznosa. Troškovi rekonstrukcije prostora i nabavke opreme (osim u slučaju kada su deo programskih aktivnosti) zajedno ne mogu da pređu 30% od ukupnog zahtevanog iznosa. Ostatak od najmanje 40% finansijskih sredstava treba da bude namenjen za programske aktivnosti projekta.

Kako se aplicira?

Prijave dostaviti putem elektronske pošte, na sledeću adresu: integracija.povratnika.rs@undp.org.