Javni poziv za predloge projekata koji će doprineti integraciji povratnika/ca po osnovu Sporazuma o readmisiji

Naziv donatora

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Rok za prijavu na konkurs

31.10.2022

do 15 h

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 25.000 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Geografska oblast podrške

  • Gradovi

Predviđeni period trajanja projekta

do 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Cilj poziva je jačanje podrške socio-ekonomskoj integraciji povratnika u opštini Bujanovac, i gradovima Valjevo i Novi Sad. Predloženi projekti bi trebalo da doprinesu povećanju kvaliteta, i unapređenju uspostavljanja i održivosti socijalnih usluga koje se pružaju građanima i građankama na lokalnom nivou, posebno povratnicima/cama i drugim ranjivim grupama. Finansijskim sredstvima (grantom) koji se dodeljuju u okviru ovog Javnog poziva mogu se finansirati administrativni troškovi, troškovi prevoza osoblja i troškovi osoblja u iznosu od 30% od ukupnog zahtevanog iznosa. Troškovi rekonstrukcije prostora i nabavke opreme (osim u slučaju kada su deo programskih aktivnosti) zajedno ne mogu da pređu 30% od ukupnog zahtevanog iznosa. Ostatak od najmanje 40% finansijskih sredstava treba da bude namenjen za programske aktivnosti projekta.

Kako se konkuriše

Prijave dostaviti putem elektronske pošte, na sledeću adresu: integracija.povratnika.rs@undp.org.