konkurs
istekao

Javni Poziv Za Program Ranog Razvoja (MINI GRANTS Program)

Naziv donatora

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Rok za prijavu na konkurs

01.07.2019

dp 15h

Ko može da konkuriše?

  • Privredna društva

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Trajanje projekta u okviru Programa ranog razvoja može biti najviše do 12 meseci.

Kako se konkuriše

Da bi se prijava uzela u razmatranje, potrebno je da bude dostavljena kao kompletan, strukturirani paket dokumenata u okviru datog vremenskog roka za dostavljanje prijava u elektronskom obliku kroz internet portal Fonda za inovacionu delatnost. Kompletan set neophodne dokumentacije je dostupan na internet portalu Fonda za inovacionu delatnost i portalu Programa ranog razvoja (http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/prr-dokumentacija-2019). Podnosioci Prijava su u obavezi da koriste predefinisane obrasce dokumenata za prijavu koje obezbeđuje Fond za inovacionu delatnost.