JAVNI POZIV ZA PROGRAM RANOG RAZVOJA

Naziv donatora

Fond za inovacionu delatnost

Rok za prijavu na konkurs

31.08.2020

do 15 časova

Ko može da konkuriše?

  • Mala i srednja preduzeća
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 80.000 evra

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Stvaranje inovativnih kompanija zasnovanih na znanju

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Vreme realizacije projekta: do 12 meseci

Kako se konkuriše

Dokumentacija koja se podnosi prilikom apliciranja: -Izjava podnosioca prijave za finansiranje -Poslovni plan -Budžet projekta -Prezentacija projekta -Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (ESQ) -Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5) -Finansijski izveštaji za poslednju godinu (ukoliko je primenjivo). Formulare možete preuzeti na strani: http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/prr-dokumentacija-2020