Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni poziv za program saradnje nauke i privrede

Naziv donatora

Fond za inovacionu delatnost

Rok za prijavu na konkurs

15.09.2021

do 15 h

Ko može da aplicira?

  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

300.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
  • Nauka i istraživanje

Podržane ciljne grupe

  • Privredna društva

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 24 meseca

Posebni zahtevi donatora

Program saradnje nauke i privrede osmišljen je da podstakne kompanije iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem da kreiraju nove proizvode i usluge, odnosno inovativne tehnologije, sa tržišnim potencijalom. Finansiranje dodeljeno od strane Fonda može pokriti: • Maksimum 70% ukupnih troškova projekta (Odobreni Budžet Projekta) za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave mikro ili malo privredno društvo i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta projekta za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave srednje privredno društvo. Svaki Podnosilac Prijave mora obezbediti obavezno sufinansiranje za projekat na sledeći način: • Minimum 30% ukupnog Odobrenog Budžeta Projekta za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave mikro ili malo privredno društvo i 40% za projekte čiji je Glavni podnosilac Prijave srednje privredno društvo. Sufinansiranje od strane Podnosioca Prijave mora doći iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda ili bilo kog drugog javnog programa finansiranja.

Kako se aplicira?

Kompletan set neophodne dokumentacije je dostupan na internet stranici Fonda za inovacionu delatnost: http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/psnp-dokumenatcija-jul-2021 Da bi se prijavili za finansiranje Podnosilaci Prijave su u obavezi da podnesu sledeću dokumentaciju: • Izjava Podnosioca Prijave; • Poslovni plan; • Budžet projekta; • Prezentacija projekta; • Finansijska predviđanja (Očekivani prihodi za narednih 5 godina). • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ - ESQ); • Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5, u slobodnoj formi, na engleskom jeziku); • Finansijski izveštaji Glavnog Podnosioca Prijave za poslednju primenljivu godinu.