Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni poziv za program sufinansiranja inovacija

Naziv donatora

Fond za inovacionu delatnost

Rok za prijavu na konkurs

15.09.2021

do 15 h

Ko može da aplicira?

  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

300.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
  • Privatizacija, biznis i druge usluge
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja

Podržane ciljne grupe

  • Privredna društva

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 24 meseca

Posebni zahtevi donatora

Finansiranje dodeljeno od strane Fonda može pokriti: • Maksimum 70% ukupnih troškova projekta (Odobreni Budžet Projekta) za mikro i mala privredna društva i maksimalno 60% od ukupno odobrenog budžeta projekta za srednja privredna društva. Svaki Podnosilac Prijave mora obezbediti obavezno sufinansiranje za projekat na sledeći način: • Minimum 30% ukupnog Odobrenog Budžeta Projekta za mikro i mala privredna društva i 40% za srednja privredna društva. Sufinansiranje od strane Podnosioca Prijave mora doći iz drugih, privatnih izvora, nezavisno od Fonda ili bilo kog drugog javnog programa finansiranja. • Podnosilac Prijave je pravno lice osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR), i koje se nalazi u Srbiji; • Podnosilac Prijave je privatno (najmanje 51% u privatnom vlasništvu) mikro, malo ili srednje preduzeće, osnovano u Srbiji skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu, isključujući novoosnovana pravna lica onako kako su definisana u skladu sa ovim zakonom; • Podnosilac Prijave je ostvario poslovni prihod u visini od najmanje 200.000 evra u prethodnoj ili tekućoj poslovnoj godini i posluje sa dobitkom.

Kako se aplicira?

Podnosioci prijava su u obavezi da koriste predefinisane obrasce dokumenata za prijavu koje obezbeđuje Fond za inovacionu delatnost. Da bi se prijavili za finansiranje Podnosilaci Prijave su u obavezi da podnesu sledeću dokumentaciju: • Izjava Podnosioca Prijave; • Poslovni plan; • Budžet projekta; • Prezentacija projekta*; • Finansijska predviđanja (Očekivani prihodi za narednih 5 godina). • Upitnik o proceni uticaja na životnu sredinu (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ - ESQ); • Biografije glavnog osoblja angažovanog na projektu (maksimum 5, u slobodnoj formi, na engleskom jeziku); • Finansijski izveštaji za prethodnu poslovnu godinu, gde je primenljivo. Kompletan set neophodne dokumentacije je dostupan na internet stranici Fonda za inovacionu delatnost: (http://www.inovacionifond.rs/program/program-sufinansiranja-inovacija/psi-dokumentacija-jul-2021).