Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini na teritoriji opštine Kanjiža

Naziv donatora

Nacionalna služba za zapošljavanje-filijala Kikinda

Rok za prijavu na konkurs

30.06.2017

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje: 1. angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od: – 12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem – 14.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem – 16.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem; 2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Vrsta finansijske podrške

Stručna praksa

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje

Podržane ciljne grupe

  • Nezaposleni

Predviđeni period trajanja podrške

Kroz program stručne prakse Nacionalna služba finansira nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita. Finansiranje programa stručne prakse traje najduže 12 meseci. Lice koje se stručno osposobljavalo kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita u program se uključuje za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, a najduže 12 meseci.

Posebni zahtevi donatora

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog sa teritorije Opštine Kanjiža za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Kako se aplicira?

Zahtev za učešće u programu podnosi se Filijali Kikinda - Ispostava Kanjiža na adresu Pozorišna 6, Kanjiža neposredno ili putem pošte.