Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni poziv za učešće u Nacionalnom godišnjem takmičenju za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou

Naziv donatora

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština

Rok za prijavu na konkurs

15.01.2019

Ko može da aplicira?

  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

3.000,00 USD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Javna Uprava
  • Lokalna samouprava

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Prijava sadrži popunjen prijavni formular i prateće priloge/dokumentaciju koji predstavljaju izvore verifikacije sprovedenih aktivnosti i postignutih rezultata navedenog primera najbolje prakse. Prijavni formular, sa pratećom dokumentacijom, mora biti overen i potpisan od strane gradonačelnika, odnosno predsednika opštine. Prijava će biti odbačena ukoliko nije dostavljena u skladu sa zahtevima, ako je nepotpuna ili je dostavljena posle navedenog roka. Prijave sa propratnom dokumentacijom se mogu dostaviti: 1. putem elektronske pošte na adresu: milica.pavlovic@mduls.gov.rs 2. lično ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Birčaninova 6 11000 Beograd sa naznakom: KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJE PRAKSE U PRIMENI PRINCIPA DOBRE UPRAVE NA LOKALNOM NIVOU U 2018. GODINI Sva eventualna pitanja učesnici javnog poziva mogu dostaviti na navedenu adresu elektronske pošte.