Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Kanadski fond za lokalne inicijative – Srbija, Crna Gora i Severna Makedonija (2024)

Naziv donatora

Ambasada Kanade u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori

Rok za prijavu na konkurs

12.04.2024

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 30.000 CAD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Mir i bezbednost, rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do dve godine

Posebni zahtevi donatora

Organizacije koje ispunjavaju uslove da se prijave za finansiranje • Lokalne nevladine, društvene i neprofitne organizacije, • Međunarodne nevladine organizacije koje rade na aktivnostima lokalnog razvoja, • Međuvladine, multilateralne i regionalne institucije, organizacije i agencije koje rade na aktivnostima lokalnog razvoja Svi projekti moraju biti usklađeni sa najmanje jednim od sledećih tematskih prioriteta: • Inkluzivno upravljanje, uključujući različitost, demokratiju, ljudska prava i vladavinu zakona. • Mir i bezbednost, sa fokusom na prevenciju sukoba i izgradnju mira. • Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena i devojčica. • Aktivnosti za životnu sredinu i klimu, kao i upravljanje vodama.

Kako se aplicira?

Prijave se podnose elektronski na sedeće adrese: BGRAD.CanadaFund@international.gc.ca i svetlana.damnjanovic@international.gc.ca.