Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs Fonda za očuvanje vrsta – Mohamed bin Zajed

Naziv donatora

Fond za očuvanje vrsta - Mohamed bin Zajed

Rok za prijavu na konkurs

31.10.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 25.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Divlje životinje, biodiverzitet, liderstvo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

U zavisnosti od vrste konzervatorskog projekta, Fond će razmotriti pokrivanje troškova plata ili putnih troškova za određeni projekat. Fond neće razmatrati prijave za grantove koji pokrivaju samo plate ili putne troškove. U slučaju radionica, Fond će pažljivo razmotriti svaku od slučaja do slučaja, kako bi se osiguralo da se radionica blisko bavi potrebama očuvanja vrsta u skladu sa ciljevima Fonda. Fond je prvenstveno zainteresovan za rad na očuvanju vrsta in situ, ali će razmatrati prijave za ex situ projekat kada se pokaže da je kritičan za opstanak dotične vrste. Tekst u aplikaciji treba da bude koncizan i jasan, sa jasno navedenim kvantitativnim ciljevima i metodama. Prioritet će imati oni projekti koji podržavaju profesionalni razvoj mladih čuvara prirode

Kako se aplicira?

Onlajn popunjavanjem prijave predloga projekta.