Konkurs Snažnije zajedno

Naziv donatora

Trag fondacija

Rok za prijavu na konkurs

15.12.2018

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 10.000,00 $

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Unutrašnji poslovi
  • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Borba protiv porodičnog i partnerskog nasilja, trafikinga i eksploatacije

Ciljna grupa podrške

  • Žene – opšta populacija

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Od 6 meseci do godinu dana

Kako se konkuriše

Popunjene prijavne formulare možete slati najkasnije do 15. decembra na e-mail adresu prijave@tragfondacija.org, sa naznakom Za konkurs Snažnije zajedno. Vaša grupa/organizacija može podneti samo jednu prijavu na konkurs.