Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu u sezoni 2022/2023. godine

Naziv donatora

Ministarstvo kulture i informisanja

Rok za prijavu na konkurs

10.10.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Predmet Konkursa je finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti, čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u sezoni 2022/2023. godine, a koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u oblasti kulture, definisanog članom 6. Zakona o kulturi. Konkursni predlozi mogu biti iz sledećih oblasti: muzički programi (interpretacija, autorska dela); književna predstavljanja; filmska umetnost i audio-vizuelno stvaralaštvo (projekcije i predstavljanje, uz obavezan prevod/titl); pozorišna umetnost i manji scenski nastupi (uz prevod/titl) umetnička igra (mali format), ulična umetnost; savremeno stvaralaštvo: likovne i primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura, digitalno stvaralaštvo i multimediji (postavke i predstavljanja); najznačajnije kulturno nasleđe Srbije (materijalno i nematerijalno nasleđe), u različitim (savremenim) formama postavki/predstavljanja; tematski paneli, tribine, okrugli stolovi, programi predstavljanja autora/dela iz različitih oblasti kulture i umetnosti. Programi koji se predlažu treba da su prevashodno namenjeni upoznavanju sa srpskom kulturom i približavanju dostignuća srpske umetničke scene francuskoj publici. Obavezno je, stoga, da programi kao i prateći materijali (katalog, flajer, video zapis i sl.) imaju prevod/titl na francuski jezik, a po mogućnosti i na engleski jezik Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja:www.kultura.gov.rs); Detaljan opis projekta -po fazama; Tehničku specifikaciju (tehnika neophodna za realizaciju projekta) Kratke biografije predloženih učesnika; Potpisanu stručnu recenziju projekta – jedan primerak; Detaljno razrađen budžet - specifikaciju troškova (isključivo u dinarima) i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva (i u %); Podatke o podnosiocu („lična karta“ organizacije i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu); Opciono - vizuelnu dokumentaciju projekta: fotografije, štampane materijale i/ili vizuelne materijale na CD-u / do 1 MB ili kao link (We transfer), sa istekom bar sedam (7) dana nakon završetka konkursa. se odnosi na ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedince (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), pod uslovom da je podnosilac pravno lice, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture.

Kako se aplicira?

Prijava – formular, uključujući i dve izjave, sa celokupnom konkursnom dokumentacijompodnosi se elektronskim putem na adresu: kcpariz@kultura.gov.rs (isključivo u Word formatu) i istovremeno poštom – kompletnu dokumentaciju poslati u dva (2) primerka, na adresu: MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA REPUBLIKE SRBIJE Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture Vlajkovićeva 3, 11 000 Beograd sa naznakom za: „KONKURS - KIC Pariz 2022/2023“