Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava Ambasade Bugarske

Naziv donatora

Ambasada Republike Bugarske

Rok za prijavu na konkurs

30.05.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 5.000 do 80.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
  • Obrazovanje
Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje, mladi, biznis i preduzetništvo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

10 meseci

Kako se aplicira?

Svi delovi obrasca za prijavu treba da budu ispunjeni na bugarskom i/ili engleskom jeziku. Predlozi projekata se moraju poslati kao dva odvojena fajla u Word i u PDF formatu (skenirano sa potpisom i pečatom). Predloge projekata poslati mejlom na: bul_oda_serbia@mfa.bg