Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava Ambasade Bugarske

Naziv donatora

Ambasada Republike Bugarske

Rok za prijavu na konkurs

30.06.2022

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 2.500 do 35.800 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Javna Uprava
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Mediji
  • Mediji
Ostalo
  • Održivi i ekonomski razvoj, Demokratija i dobro upravljanje, Zdravlje

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

do 10 meseci

Posebni zahtevi donatora

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske posredstvom Ambasade/Generalnog konzulata Republike Bugarske u Republici Srbiji pokrenulo je proceduru za prihvatanje i izbor predloga projekata koji će se realizovati uz bespovratna sredstva preko Zvanične razvojne pomoći Republike Bugarske, sa početnim rokom za pokretanje u 2023. godini.

Kako se konkuriše

Svi delovi obrasca za prijavu treba da budu ispunjeni na bugarskom i/ili engleskom jeziku. Predlozi projekata se moraju poslati kao dva odvojena fajla u Word i u PDF formatu (skenirano sa potpisom i pečatom). Predloge projekata poslati mejlom na: bul_oda_serbia@mfa.bg