Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini (udruženja)

Naziv donatora

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Rok za prijavu na konkurs

31.03.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

60.000.000, 00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Turizam
Ostalo
  • Promocije turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta. Dodela sredstava za finansiranje projekata vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima: 1) reference projekta: oblast u kojoj se realizuje projekat, dužina trajanja projekta, ukupan broj lica potreban za realizaciju projekta; 2) ispunjenost ciljeva, odnosno uticaj na razvoj turističkih proizvoda i turističkih prostora, kao i usklađenost sa Strategijom razvoja turizma; 3) ocena srazmernosti traženih sredstava i očekivanih rezultata; 4) održivost projekta; 5) obezbeđenost sufinansiranja iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova EU, donacija, legata, kredita i drugo; 6) ispunjenost ugovornih obaveza za sredstva odobrena u ranijem periodu. Zahtev za korišćenje sredstava i prilozi

Kako se aplicira?

Podnosilac zahteva dostavlja i sledeću dokumentaciju: – tabelarni prikaz budžeta projekta, – izjavu da sredstva za realizaciju projekta nisu već obezbeđena na drugi način (obrazac izjave 1), – izjavu o nepostojanju sukoba interesa (obrazac izjave 2), – interni akt o antikorupcijskoj politici, – statut podnosioca zahteva overen pečatom udruženja/zadužbine/fondacije, ukoliko nije javno dostupan na sajtu Agencije za privredne registre (ciljevi iz statuta moraju da se odnose na oblast u kojoj se program realizuje, odnosno na oblast razvoja turizma i ugostiteljstva), – OP obrazac – kopija overena u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14, 22/15 i 87/18). Karton deponovanih potpisa iz Uprave za trezor potrebno je dostaviti prilikom potpisivanja ugovora sa Ministarstvom. Obrazac zahteva , kao i obrasci izjava mogu se preuzeti sa zvanične internet prezentacije ministartva www.mtt.gov.rs. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev. Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti uzeti u razmatranje. Zahtev za korišćenje sredstava podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva. Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon: 011/3139697.