konkurs
istekao

Konkurs Za Dodelu Sredstava Iz Budžetskog Fonda Za Nacionalne Manjine U 2019. Godini

Naziv donatora

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Rok za prijavu na konkurs

07.06.2019

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

30.000.000,00 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Unapređenje kulturne delatnosti nacionalnih manjina

Kako se konkuriše

1. Obrazac prijave popunjen i overen u pet primeraka (preuzeti sa sajta); 2. Obrazac izjave br. 1 podnosioca prijave kojom se potvrđuje da se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja, odnosno druge organizacije civilnog društva, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina (preuzeti sa sajta); 3. Obrazac izjave br. 2 da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama (preuzeti sa sajta); 4. Kompaktni disk (CD) sa obaveznom pratećom dokumentacijom. Pored gore navedene dokumentacije podnosilac prijave može dostaviti i druga dokumenta koje smatra potrebnim i odgovarajućim za predloženi program/projekat (na primer: pisma preporuke, saglasnosti, pisma podrške ako postoje i dr) sa propisanom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE U 2019. GODINI ili predati lično na navedenu adresu, u pisarnici Ministarstva. Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime i adresu podnosioca prijave. Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr), ili poslate na drugu adresu neće biti razmatrane.