Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za dodelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim neprofitnim institucijama iz Sremske Mitrovice

Naziv donatora

Gradska uprava za kulturu, sport i omladinu Sremske Mitrovice.

Konkurs za dodelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim neprofitnim  institucijama iz Sremske Mitrovice

Rok za prijavu na konkurs

04.05.2018

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

5.590.000,00 DIN.

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Unapređenje razvoja lokalne zajednice i civilnog društva.

Podržane ciljne grupe

  • Opšta zajednica – građani
  • Organizacije civilnog društva

Posebni zahtevi donatora

Predlog programa udruženja mora da sadrži: oblast u kojoj se program realizuje, teritoriju na kojoj bi se program realizovao, vreme i dužinu trajanja programa, vrstu i obim aktivnosti koji bi se vršili u toku realizacije programa i ukupan broj lica koji je potreban za izvođenje programa. Mogu konkurisati isključivo organizacije sa područja Sremske Mitrovice.

Kako se aplicira?

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti u gradskom Uslužnom centru ili poštom na adresu: Gradska uprava za kulturu, sport i omladinu, Ul. Svetog Dimitrija br. 13 22000 Sremska Mitrovica sa naznakom „KONKURSI – Dotacije udruženjima građana i ostalim neprofitnim institucijama“, NE OTVARATI PRE ZVANIČNOG OTVARANJA PRIJAVA“.