Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2023. godini u AP Vojvodini

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Rok za prijavu na konkurs

28.04.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 40.000 do 1.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Ruralni razvoj

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja podrške

do 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2023. godini u AP Vojvodini (u daljem tekstu: Konkurs) jeste bolja promocija i podizanje kapaciteta ruralne sredine, kao i povezivanja poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

Potrebna dokumentacija

Konkurs-manifestacije.doc

Kako se aplicira?

Prijave s potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti: • putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANjE TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA U 2023. GODINI U AP VOJVODINI ” • lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova, • elektronskim putem - AgroSens platforma na način opisan u Upustvu o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju Internet adresa sa kojeg organ upućuje stranci elektronska dokumenta po ovom konkursu je: milos.seslija@vojvodina.gov.rs