Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za dodelu sredstava za zaštitu i unapređenje šumarstva u 2022. godini

Naziv donatora

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rok za prijavu na konkurs

30.03.2022

Ko može da aplicira?

  • Obrazovne ustanove
  • Pojedinci
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 5.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo na dodelu sredstava ima podnosilac prijave koji će poslove iz tačke I. Konkursa izvršiti na području Republike Srbije, osim na području Autonomne pokrajine Vojvodine.

Kako se aplicira?

rijava za dodelu sredstava se podnosi posebno za svaki vid posla od rednog br. 1 - 9, u pisanoj i elektronskoj formi. Ukoliko prijava sadrži više programa za istu vrstu posla, navesti redosled programa po prioritetima za finansiranje. Za sve poslove od rednog broja 1 – 9. iz tačke I. Konkursa u elektronskoj formi se preuzimaju tabelarni obrasci sa internet stranice Uprave za šume www.upravazasume.gov.rs . Popunjene tabele u formi u kojoj su preuzete, dostaviti na e-mail adresu gordana.gligoric@minpolj.gov.rs sa naznakom „Za Konkurs”, kao i u pisanoj formi uz prijavu na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za šume, 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1.