Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture u Republici Srbiji u 2023. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture Republike Srbije

Rok za prijavu na konkurs

02.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 300.000 do 500.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
  • Vizuelna umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Predmet konkursa su projekti iz oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture (godišnji programi galerija i izlagačkih prostora; samostalne i grupne izložbe i drugi autorski projekti; likovne kolonije i rezidencijalni programi; regionalna, evropska i međunarodna saradnja, i dr.). Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: Godišnji programi galerija i izlagačkih prostora: 500.000,00 dinara; Projekti koji uključuju do 3 umetnika/ profesionalaca iz oblasti kulture: 300.000,00 dinara; Ostali projekti: 400.000,00 dinara. Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi. Prijava za konkurs potrebno je da sadrži sledeću dokumentaciju: • Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture: www.kultura.gov.rs); • Kopija rešenja o registraciji kod nadležnog organa, u jednom primerku; • Opcionalno: vizuelna dokumentacija (katalozi, portfolio i drugi štampani materijali umetnika, ustanova i organizacija, i/ ili vizuelni materijali na CD-u); • Opcionalno: podaci o ustanovi („lična karta“ustanove – istorijat, vizija, misija, ciljevi, aktivnosti u proteklom periodu). Po potrebi, dostaviti i: • Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.); • Kopiju pozivnog pisma za projekte u oblasti međunarodne saradnje.

Kako se aplicira?

Prijava za konkurs se dostavlja u 4 primerka, uredno složena po navedenom redosledu. Prijave za konkurs dostavljaju se isključivo poštom, na adresu: Ministarstvo kulture Republike Srbije, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd, sa naznakom „Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti likovnih, primenjenih, vizuelnih umetnosti, dizajna i arhitekture za 2023. godinu “.