Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti POZORIŠNE UMETNOSTI (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) u Republici Srbiji u 2023. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture Republike Srbije

Rok za prijavu na konkurs

02.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 300.000 do 1.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, udruženja u kulturi registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi. PRIORITETI FINANSIRANjA ILI SUFINANSIRANjA: Godišnji programi ustanova kulture, udruženja u kulturi, kao i drugih subjekata u kulturi koji imaju delatnost u oblasti pozorišne umetnosti sa mogućnošću finansiranja kupovine tehničke opreme, uređenja i opremanja prostora kao i radova manjeg obima za potrebe realizacije programa. Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati: 1.000.000,00 dinara. Festivali, manifestacije i slični formati koji se realizuju u zemlji, nova umetnička produkcija ustanova kulture, udruženja u kulturi, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi) kao i drugih subjekata u kulturi (sa učešćem primarno domaćih autora) i projekti koji podrazumevaju međunarodnu saradnju (gostovanja, koprodukcije i tsl.) a posebno onih koji se realizuju u regionu. Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati: 500.000,00 dinara. Ostali projekti (konferencije, tribine, naučnoistraživački/edukativni sadržaji i tsl.) ustanova kulture, udruženja u kulturi, pojedinaca (umetnika, saradnika, odnosno stručnjaka u kulturi) i drugih subjekata u kulturi kao i amatersko stvaralaštvo. Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati: 300.000,00 dinara.

Kako se aplicira?

Na zvaničnoj internet strani Ministarstva www.kultura.gov.rs, može se preuzeti pored Formulara za učešće na konkursu sa Izjavom i Obrazac za izveštaj o realizaciji projekta. Prijave se dostavljaju isključivo poštom, (adresa: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti POZORIŠNE UMETNOSTI (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) za 2023. godinu“