Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti POZORIŠNE UMETNOSTI (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) u Republici Srbiji u 2023. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture Republike Srbije

Rok za prijavu na konkurs

02.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 300.000 do 1.000.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Umetnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, udruženja u kulturi registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi. PRIORITETI FINANSIRANjA ILI SUFINANSIRANjA: Godišnji programi ustanova kulture, udruženja u kulturi, kao i drugih subjekata u kulturi koji imaju delatnost u oblasti pozorišne umetnosti sa mogućnošću finansiranja kupovine tehničke opreme, uređenja i opremanja prostora kao i radova manjeg obima za potrebe realizacije programa. Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati: 1.000.000,00 dinara. Festivali, manifestacije i slični formati koji se realizuju u zemlji, nova umetnička produkcija ustanova kulture, udruženja u kulturi, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi) kao i drugih subjekata u kulturi (sa učešćem primarno domaćih autora) i projekti koji podrazumevaju međunarodnu saradnju (gostovanja, koprodukcije i tsl.) a posebno onih koji se realizuju u regionu. Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati: 500.000,00 dinara. Ostali projekti (konferencije, tribine, naučnoistraživački/edukativni sadržaji i tsl.) ustanova kulture, udruženja u kulturi, pojedinaca (umetnika, saradnika, odnosno stručnjaka u kulturi) i drugih subjekata u kulturi kao i amatersko stvaralaštvo. Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati: 300.000,00 dinara.

Kako se aplicira?

Na zvaničnoj internet strani Ministarstva www.kultura.gov.rs, može se preuzeti pored Formulara za učešće na konkursu sa Izjavom i Obrazac za izveštaj o realizaciji projekta. Prijave se dostavljaju isključivo poštom, (adresa: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti POZORIŠNE UMETNOSTI (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) za 2023. godinu“