konkurs
istekao

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2023. godini U OBLASTI KULTURNIH DELATNOSTI DECE I ZA DECU I MLADE

Naziv donatora

Ministarstvo kulture Republike Srbije

Rok za prijavu na konkurs

03.03.2023

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 150.000 do 250.000 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • Deca i mladi

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: Ustanove, udruženja, pojedinci, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi. .

Kako se konkuriše

U obzir će se uzimati samo prijave koje su: - kompletne i uredno složene u skladu sa gore navedenim redosledom, po pojedinačnom primerku, formulari (preuzeti sa zvanične internet prezentacije Ministarstva kulture) popunjeni precizno i u skladu sa zahtevima u formularu, sa finansijskim sredstvima iskazanim isključivo u dinarima. Prijave napisane rukom i pisaćom mašinom nisu dopuštene; - dostavljene isključivo poštom, (adresa: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, Beograd; na koverti jasno označene sa naznakom „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade za 2023. godinu“) - Jedan projekat, u sva četiri potrebna primerka, mora biti poslat kao jedna pošiljka. Ukoliko isti podnosilac prijavljuje više projekata, svaki od projekata se dostavlja na isti način, u posebnoj pošiljci