Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2023. godini

Naziv donatora

Ministarstvo kulture Republike Srbije

Rok za prijavu na konkurs

06.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura
Ostalo
  • OSI

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2023. godini - U OBLASTI KULTURNIH DELATNOSTI OSOBA SA INVALIDITETOM Prioriteti konkursa su: 1. Projekti koji unapređuju kvalitet kulturnog života osoba sa invaliditetom (participativni projekti - projekti u kojima osobe sa invaliditetom imaju aktivnu ulogu, učestvuju u njihovom nastanku i realizaciji, senzibilizacija javnosti u kulturi) 2. Projekti koji doprinose jačanju kapaciteta subjekata u kulturi (profesionalizacija/edukacija kadrova organizacija osoba sa invaliditetom ili za potrebe osoba sa invaliditetom, saradnja i umrežavanje - sa stručnim ustanovama, organizacijama i pojedincima, edukacije zaposlenih u ustanovama kulture); 3. Projekti koji doprinose dostupnosti kulturnih sadržaja (mobilnost, pristupačnost programa ustanova kulture i dostupnost umetničkih dela - prevođenje, titlovanje, sinhronizacija, info table na Brajevom pismu i sl.); Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju, složenu navedenim redosledom: 1. Uredno popunjen konkursni Formular u 4 primerka (mogu se preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva: www.kultura.gov.rs) i prateće izjave. 2. Kopiju rešenja o registraciji kod nadležnog organa, u jednom primerku, sem ako je reč o udruženju građana koje se izjavom br. 2 opredelilo da Ministarstvo izvod iz APR-a pribavi po službenoj dužnosti. Po potrebi, a zavisno od sadržine projekta, dostaviti i: 1. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.); 2. Pozivno pismo za projekte u oblasti međunarodne saradnje; 3. Dokaz o regulisanju autorskih prava. Dodatnu vizuelnu i audio dokumentaciju o prethodnim projektima (ako postoji), kao i za projekat sa kojim se konkuriše