Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike

Naziv donatora

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Rok za prijavu na konkurs

26.05.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 400.000 do 500.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
Ostalo
  • demografija

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Predviđeni period trajanja podrške

do 31. decembra 2022. godine

Posebni zahtevi donatora

Predmet konkursa jesu finansiranje realizacije programa, odnosno obezbeđenje nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa i programskih aktivnosti i neophodnih funkcionalnih rashoda, koje realizuju udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike.

Kako se aplicira?

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova – Bulevar Mihajla Pupina broj 16, III sprat, kancelarija 26 (tel.487-4400)kao i na internet stranici navedenog sekretarijata: www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs Uz prijavu, podnosi se sledeća obavezna dokumentacija: fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju i fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje), kratak istorijat udruženja, dosadašnja iskustva na realizaciji sličnih programa. Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad -putem pošte, ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom – „Za konkurs”.