Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs Za Finansiranje Projekata Sa Ciljem Afirmacije Žena U Sportu

Naziv donatora

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Rok za prijavu na konkurs

10.10.2019

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

4.000.000,00 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rekreacija/sport

Geografska pokrivenost

  • Vojvodina

Posebni zahtevi donatora

Podnosioci predloga programa po ovom konkursu mogu biti sportske organizacije i sportski savezi, registrovani u skladu sa Zakonom o sportu. Podnosioci predloga programa posebno treba da ispunjavanju sledeće uslove da bi se njihovi projekti razmatrali: da budu upisani u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom, da su iz grane sporta koja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju, da imaju sedište u AP Vojvodini, da su direktno odgovorni za realizaciju programa, da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana, da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe, da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu, da raspolažu kapacitetima za realizaciju programa. Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potrebno je dostaviti i: kopiju ugovora i diplome o angažovanju kandidatkinje za koju podnose zahtev, dokaz o važećoj licenci kandidatkinja, predračun za nabavku opreme/rekvizita koja je predmet zahteva. Po svojoj sadržini projekti treba da doprinose unapređenju položaja žena kao sportistkinja, sportskih stručnjakinja i stručnjakinja u sportu u AP Vojvodini, a odnose se na: Usavršavanje sportskih stručnjakinja i stručnjakinja u sportu i Nabavku takmičarske opreme i sportskih rekvizita za sportistkinje.

Kako se aplicira?

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na Internet stranici Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD-om (koji treba da sadrži skenirane sve dokumente koji se dostavljaju uz zahtev) u koverti sa naznakom „Prijava za Konkurs za finansiranje projekata za afirmaciju žena u sportu“, preporučenom poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.