Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za male grantove Regionalnog ekološkog centra i Austrijske agencije za razvoj

Naziv donatora

Regional Environmental Center - Regionalni ekološki centar

Rok za prijavu na konkurs

30.11.2017

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Od 5.000 € do 7.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Ostalo
  • Održivi razvoj

Podržane ciljne grupe

  • Deca i mladi – opšta populacija
  • Obrazovne ustanove

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Od 1. januara do 30. juna 2018. godine.

Posebni zahtevi donatora

Projekat se mora sprovesti u partnerstvu sa nekom srednjom školom (gimnazijom ili srednjom stručnom školom).

Kako se aplicira?

Predlog projekta se mora dostaviti u lokalnu kancelariju REC-a (Kosovska 17/III, 11000 Beograd, Srbija) putem pošte, kurira ili lično do 30. novembra 2017. do 16:00 časova. Ceo projektni predlog mora sadržati jednu ištampanu kopiju svih dokumenata navedenih pod 3.2.2 (Aneksi od A do E i propratna dokumentacija) i jedan CD / USB sa elektronskom verzijom istih dokumenata. Zakasnele prijave ili one poslate putem e-maila ili faksa neće se razmatrati.