Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2022. godinu

Naziv donatora

Ministarstvo kulture i informisanja

Rok za prijavu na konkurs

03.06.2022

Ko može da aplicira?

  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Kultura
  • Kultura

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na Konkursu imaju pravna i fizička lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije koja su izdavači publikacija u smislu člana 2. Zakona o izdavanju publikacija. Otkupljivaće se publikacije od značaja za kulturu i umetnost iz sledećih kategorija: 1. domaća književnost; 2. prevodna književnost; 3. književnost za decu; 4. umetnički strip; 5. umetnost (publikacije koje predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu i savremenu kulturu i umetnost; publikacije koje predstavljaju poznata dela svetske kulturne baštine); 6. humanističke i društvene nauke (naučna i naučno-popularna izdanja, leksikografska i referentna literatura). Prilikom otkupa neće se uzimati u obzir udžbenici, periodične publikacije, kao ni publikacije koje po svom formatu i iz drugih tehničkih razloga nisu pogodne za bibliotečko korišćenje. Publikacija namenjena otkupu treba da ispunjava izdavačke i bibliotečke standarde, i to: • mora sadržati oznaku kataloškog zapisa CIP i međunarodni standardni broj (ISBN), napomenu sa naslovom originala i vlasnikom autorskih prava kod prevoda; • mora biti označeno ime autora, imena saradnika, naslov, odnosno naslov na izvornom jeziku i ostali podaci o izvorniku ako je publikacija prevod, ime prevodioca, koje je izdanje po redu, ime urednika publikacije, naziv i sedište izdavača i štamparije, mesto i godina štampanja, broj primeraka publikacije (tiraž); • elektronske publikacije (CD/DVD) moraju biti sa odštampanim bibliografskim podacima, upakovane u plastičnu kutiju.

Potrebna dokumentacija

1651220617.zip

Kako se aplicira?

Izdavači podnose prijave za konkurs na adresu: NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE, Beograd, Skerlićeva 1, sa naznakom: „Otkup knjiga“.