Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za poboljšanje ekonomskog položaja žena u Srbiji

Naziv donatora

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Rok za prijavu na konkurs

02.11.2017

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 300.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Poboljšanje ekonomskog položaja žena

Podržane ciljne grupe

  • Žene – opšta populacija

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Predlog projekta mora biti iskucan ćiriličnim pismom.

Potrebna dokumentacija

Dokumenta-za-prijavu-1.zip

Kako se aplicira?

Zainteresovana udruženja građana, dužna su da predloge projekata dostave najkasnije do 2. novembra 2017. godine u 15:30 časova. Predlog projekta dostavlja se u jednom odštampanom primerku koji mora biti overen, u zatvorenoj koverti, kao i u elektronskoj verziji na kompakt disku, dostavljen preporučenom poštom ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom, sa naznakom: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređivanje rodne ravnopravnosti na adresu: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd NA KOVERTI OBAVEZNO TREBA NAZNAČITI PUNO IME I ADRESU POŠILjAOCA, NAZIV PROJEKTA I SLEDEĆI TEKST: „NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA”