Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za podršku projektima

                                 Konkurs za podršku projektima u sledećim oblastima:

                                1.  AKTIVIZAM GRAĐANA I DEMOKRATIZACIJA

                                2.  JAVNI INTEGRITET I BORBA PROTIV KORUPCIJE

                                3.  ETNIČKE MANJINE I INKLUZIJA ROMA

Naziv donatora

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Rok za prijavu na konkurs

02.03.2020

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

1.100.000,00 USD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Projekti se podnose isključivo na formularima. Svaki predlog projekta mora da sadrži popunjene obrasce: predlog projekta, budžet i upitnik za organizacije/institucije. Objavljeni obrasci se ne smeju menjati. Obrasci koji se podnose elektronskim putem ne moraju da budu potpisani i overeni pečatom prilikom konkurisanja. Podnosilac projekta može podneti samo jedan projekat na konkurs bez obzira da li projekat podnosi samostalno ili u partnerstvu s drugim podnosiocima. Ukoliko podnosilac podnese više od jednog projekta u razmatranje će biti uzet projekat koji je prvi primljen na adresu elektronske pošte. Projekti se podnose isključivo elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org. Tokom trajanja konkursa biće organizovane informativne radionice za zainteresovane učesnike na konkursu i to: 11. februara 2020. u Novom Sadu u Medija centru Vojvodine, Sutjeska 2/ulaz 8/SPENS – 12.00-14.00h 12. februara 2020. u Nišu u Media & reform centru, Obrenovićeva 38 – 12.00-14.00h 13. februara 2020. u Beogradu u Medija centru, Terazije 3 – 12.00-14.00h