Konkurs za pojekte OCD koji se bave strateškim pristupima aktivnostima zagovaranja

Naziv donatora

USAID

Rok za prijavu na konkurs

29.05.2018

Do 09:00 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

1.300.000 USD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Jačanje uticaja OCD i veće učešća gradjana u aktivnostima OCD.

Podržane ciljne grupe

  • Organizacije civilnog društva

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Do 36 meseci.

Kako se aplicira?

Registracijom na sledećem linku:https://www.sam.gov/portal/SAM/##11 , zatim napisati prijavu i poslati je na E-mail: docsubmit@dec.cdie.org