konkurs
istekao

Konkurs za projekte koji će doprineti implementaciji preporuka projekta Enter

Naziv donatora

Savet Evrope

Rok za prijavu na konkurs

31.08.2018

Ko može da konkuriše?

  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Ostalo
  • Poboljšanje položaja mladih.

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Ohrabruju se lokalne i regionalne vlasti da uključe OCD kao partnere

Kako se konkuriše

Kreiranjem online naloga i popunjavanjem formulara koji se nalazi u projektnoj dokumentaciji.